CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
42 Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ; khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán Lâm nghiệp
43 Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
44 Cấp phép khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ; Các loại lâm sản không có trong danh mục quản lý Cites (trừ nhựa thông) trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại Lâm nghiệp
45 Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em và người cao tuổi) Lao động - Thương binh - Xã hội bỏ
46 Cấp sổ trợ cấp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng Lao động - Thương binh - Xã hội bỏ
47 Cấp sổ trợ cấp cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi Lao động - Thương binh - Xã hội bỏ
48 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Lưu thông hàng hóa trong nước Quận
49 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Quận
50 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Quận
51 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Phường
52 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
53 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên đất (Đất đai Quận)
54 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình (Quận)
55 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Lĩnh vực Gia đình (Quận)
56 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
57 Chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện Lao động - Thương binh - Xã hội bỏ
58 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực bồi thường nhà nước (Quận)
59 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục
60 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trẻ, nhà trường Giáo dục - Đào tạo (Quận)