CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
521 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam Giáo dục
522 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường Giáo dục
523 Thu hồi rừng khi chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
524 Thu hồi rừng khi chủ rừng chết mà không có người thừa kế theo pháp luật Lâm nghiệp
525 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Giáo dục
526 Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng cây phân tán Lâm nghiệp
527 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng (hỗ trợ trước) đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
528 Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống của hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
529 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi
530 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi
531 Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đăng ký đất đai - Đăng ký biến động
532 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường Tài nguyên đất (Đất đai Quận)