CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
501 Kiểm tra và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước NCC bỏ
502 Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước NCC bỏ
503 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
504 Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở Giáo dục
505 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đăng ký đất đai - Cấp mới
506 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Phường
507 Đăng ký việc xác định lại giới tính Hộ tịch - Quận
508 Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) Lâm nghiệp
509 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đăng ký đất đai - Cấp mới
510 Đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố là đã chết ht
511 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Phường
512 Đăng ký việc bổ sung hộ tịch Hộ tịch - Quận
513 Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn GDĐT
514 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch ht
515 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập ở cấp trung học cơ sở Giáo dục
516 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Phường
517 Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Đăng ký đất đai khác
518 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) ht
519 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp
520 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Lâm nghiệp