CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng Phường
22 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Lĩnh vực Gia đình (Quận)
23 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Tài nguyên đất (Đất đai Quận)
24 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
25 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
26 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình (Quận)
27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Cấp lại
28 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Cấp lại
29 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện Đường Thủy Nội Địa ( Phường )
30 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
31 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin - Truyền thông
32 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lưu thông hàng hóa trong nước Quận
33 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Lưu thông hàng hóa trong nước Quận
34 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy Lưu thông hàng hóa trong nước Quận
35 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ Xây dựng Quận
36 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Công nghiệp tiêu dùng Phường
37 Cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng Chính sách - xã hội Quận
38 Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục đào tạo Chính sách - xã hội Quận
39 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Bảo trợ xã hội Quận
40 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường Giáo dục